• UPC No.202022
  • Item No.360RYB-L
Specification
UPC No.Item No.DescriptionW.P.PSI.Burst.P.PSI.
202021 336RYB-L 3-36" 600 3000
202022 360RYB-L 3-60" 600 3000
202023 372RYB-L 3-72" 600 3000
I agree