• UPC No.202012
  • Item No.360RYB-S
Specification
UPC No.Item No.DescriptionFlareW.P.PSI.Burst.P.PSI.
202011 336RYB-S 3-36" 1/4" 600 3000
202012 360RYB-S 3-60" 1/4" 600 3000
202013 372RYB-S 3-72" 1/4" 600 3000
I agree